Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hindernissencentrale.nl

Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden

De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website van Hindernissencentrale.nl

     

 Artikel 2 - Toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 

Artikel 3 - Bestelling / levering

1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Hindernissencentrale.nl direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kun je de overeenkomst ontbinden.

3. Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door Hindernissencentrale.nl bevestigd via e-mail.

4. De levertijd staat aangegeven bij het product. Hindernissencentrale.nl houdt altijd het recht om hiervan af te wijken. Veranderingen in levertijd worden altijd gecommuniceerd naar de klant. Indien blijkt dat een product niet leverbaar is wordt een alternatief aangeboden of het aankoopbedrag wordt teruggestort.

5. Voor leveringen worden verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld tijdens het afrekenproces. Echter behoudt Hindernissencentrale.nl zich het recht voor om hiervan af te wijken indien het gaat om speciale zendingen danwel kortingsacties. De verzendkosten worden altijd tijdens het afrekenproces getoond. Er worden geen onverwachte kosten naberekend. 

6. Het bestelde artikel wordt naar het afleveradres verzonden binnen de gestelde termijn aangegeven bij de bestelde artikel(en). Het artikel wordt na verzending binnen maximaal 3 werkdagen voor het eerst aangeboden bij het afleveradres. Levering vindt plaats op het moment dat het product in de brievenbus is geplaatst danwel (of namens) jou in ontvangst wordt genomen. Mocht je niet aanwezig zijn op het moment van levering, dan wordt de bestelling een tweede keer aangeboden, met uitzondering van Brievenpuspost en verzending via een transporteur, deze zal direct afgeleverd worden in de brievenbus of een afspraak gemaakt worden voor aflevering. Als je bij de tweede keer ook niet aanwezig bent, dan kun je het pakket afhalen bij het dichtstbijzijnde POSTNL kantoor. Als je niet bestelde of verkeerde artikelen ontvangt, stel dan Hindernissencentrale.nl zo spoedig mogelijk per e-mail of een ticket op de hoogte. Eventuele onjuistheden worden dan door Hindernissencentrale.nl direct opgelost. Reclamaties over de afleveringen moeten altijd binnen 30 dagen na ontvangst worden gedaan.

7. Eventuele onjuistheden van en door Hindernissencentrale.nl aan jou vermelde gegevens moet je direct aan Hindernissencentrale.nl melden, net als eventuele wijzigingen of onjuistheden van jouw gegevens die je aan Hindernissencentrale.nl hebt verstrekt.

8. Het artikel blijft eigendom van Hindernissencentrale.nl, totdat het artikel volledig is betaald. HindernissenCentrale.nl behoudt zich het recht van levering voor. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al wat je op grond van enige overeenkomst aan Hindernissencentrale.nl verschuldigd bent, hebt voldaan.

9. Hindernispalen/balken zijn uitvoerig beschreven in de specificaties van het betreffende product omdat hout een natuurproduct is kan kromtrekking scheurvorming niet worden uitgesloten, het materiaal blijft onder alle weersinvloeden werken, daarom zijn deze artikelen dan ook uitgesloten van retourneren of reclamatie om redenen als krom trekken, uitstekende noesten, scheurvorming en het minder mooi worden van structuur, alle weersomstandigheden hebben uitwerking op het uiterlijk van het materiaal.

 

Artikel 4 - Prijzen / betaling

1. De prijzen van de artikelen worden aangeduid in euro's en zijn de gehanteerde prijzen op het moment van aankoop. Er kan aanspraak gedaan worden op prijzen uit het verleden. De prijs die op de webshop staat is de dan geldende prijs, er worden geenzins restituties gedaan bij verandering van prijs.

2. Alle gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, Hindernissencentrale.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van (programmeer)fouten in haar website.

4. Aanbiedingen en prijzen zijn gegarandeerd. Hindernissencentrale.nl behoudt hierbij uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

5. Betaling van artikelen aan Hindernissencentrale.nl kun je doen via iDeal, Creditcard, of per bankoverschrijving. Bij creditcard accepteren wij Visa, MasterCard en Maestro. Betalen via Ideal wil zeggen dat je betaalt via je eigen telebankiersysteem thuis. Hieraan werken de volgende banken mee: ABN-AMRO, Rabobank, ING, SNS Bank, Fortis, ASN Bank, SNS Regio Bank, Friesland Bank en Triodos Bank.

6. Hindernissencentrale.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele extra bankkosten.

7. Bij alle betaalmethoden maakt Hindernissencentrale.nl gebruik van Docdata Payments. Deze internet payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Je gegevens worden gecodeerd en beveiligd verstuurd. Als Docdata Payments de betaling heeft ontvangen en verwerkt ontvangt Hindernissencentrale.nl elektronisch en automatisch een akkoord en wordt je bestelling zo spoedig mogelijk verwerkt.

8. Alle creditcard informatie wordt niet opgeslagen in een database en na gebruik direct verwijderd uit onze administratie. Creditcards worden gecontroleerd door onze internet payment provider Docdata Payments.

9. In sommige gevallen kan om extra informatie worden gevraagd.

10. De orderbevestiging wordt verstuurd naar jouw e-mail. Het is daarom belangrijk dat je het juiste e-mail adres opgeeft. Via de orderbevestiging geeft Hindernissencentrale.nl aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat de order is ontvangen.

 

Artikel 5 - Retourneren en service

1. Je hebt een zichttermijn van 30 dagen, op de eerstvolgende dag na aflevering van de bestelling. Wij raden je aan de geleverde goederen na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebreken binnen 14 werkdagen per e-mail of via een ticket aan ons te melden. Retourzendingen dien je per ticket bij ons aan te vragen. Vervolgens kun je de bestelling binnen Nederland gratis retourneren, hiervoor dien je eerst contact op te nemen met ons voor een akkoord en retouradres en nummer.

2. Tijdens deze termijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, moet je het product, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele verpakking aan Hindernissencentrale.nl retourneren. Hierbij is het van belang dat je de verzenddoos/envelop of omverpakking weer gebruikt om het geen je hebt ontvangen terug te sturen, zodat wij de goederen onbeschadigd terug krijgen.

3. Als een artikel zichtbaar is gebruikt, of niet is aangemeld per ticket als retour, dan neemt Hindernissencentrale.nl het artikel niet terug. Ook wanneer meerdere gelijkende dan wel gelijke artikelen worden besteld kunt u wegens hygiënische redenen alleen één aangebroken verpakking retourneren. Mocht u meerder artikelen willen retourneren dan accepteren wij alleen retouren met één aangebroken verpakking.

4. Na ontvangst en controle van de retourzending wordt je per e-mail hiervan op de hoogte gebracht. Het aankoopbedrag minus de verzendkosten wordt binnen 24 uur op werkdagen na ontvangst van de e-mail door Hindernissencentrale.nl teruggestort. Wij zullen indien het gaat om een foutieve levering of anderzins een levering waarbij wij in gebreke zijn gebleven ook de verzendkosten terugstorten.

5. Een terugboeking verloopt via onze internet payment provider Mollie. Zij schrijven het bedrag binnen enkele werkdagen bij op de rekening waarvan je de aankoop ook hebt voldaan.

6. Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, per e-mail. Wij zullen zo spoedig mogelijk op je klacht reageren uiterlijk binnen 24 uur op werkdagen.

7. Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat je na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. Eventuele gebleken gebreken dien je uiterlijk binnen 14 werkdagen na constatering per ticket aan Hindernissencentrale.nl te hebben gemeld.

8. De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop.

9. Op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van het recht op retour. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon of organisatie bestemd zijn, zijn uitgesloten van het recht op retour. 

10. Kleuren zoals afgebeeld in onze webshop kunnen afwijken van daadwerkelijke kleuren. Instellingen van je beeldscherm maar ook het type van uw beeldscherm hebben invloed op hoe kleuren worden weergegeven. Sommige productafbeeldingen zijn tot stand gekomen met behulp van beeldbewerking en grafische vormgevingssoftware. Hierdoor kunnen de kleuren in deze afbeeldingen afwijken van daadwerkelijke kleuren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur.

11. Indien sprake is van terugbetaling, zal Hindernissencentrale.nl het door jou betaalde bedrag na retourzending zo spoedig mogelijk terug storten.

12. Gebruik het retouradres zoals vermeld in het antwoord op uw retouraanvraag.

Artikel 6 - Privacyreglement

1. Hindernissencentrale.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. HindernissenCentrale.nl zal persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

2. Je persoonlijke gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan van en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, zoals het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door HindernissenCentrale.nl, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. HindernissenCentrale.nl verstrekt geen gegevens aan derden waardoor je privacy in het geding komt. Als je van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen is het mogelijk om je, na elke mailing die je ontvangt, uit te schrijven.

Artikel 7 - Wijzigingen / Bepalingen

1. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HindernissenCentrale.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat HindernissenCentrale.nl gehouden is tot enige schadevergoeding. Dit tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

3. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet kan worden toegerekend aan HindernissenCentrale.nl, omdat het niet aan ons te wijten is en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voorbeelden hiervan zijn: stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij HindernissenCentrale.nl of bij haar toeleveranciers.

4. Niets van deze site mag door derden zonder expliciete toestemming van HindernissenCentrale.nl gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan HindernissenCentrale.nl

HindernissenCentrale.nl

Email:

[email protected]

Hoofdweg 2

KvK:

80038247

9942PD 't Waar

 

 

 

Versie 1.1 - Geldig op alle overeenkomsten vanaf 1-12-2017